Helseforsikring

HELSEFORSIKRING/FORSIKRINGSAVTALE:
Du kan benytte din helseforsikring hos Deltaklinikken for å få dekket behandling hos oss. Vi samarbeider med de aller fleste forsikringsselskap i Norge. De forskjellige forsikringsselskapene har noe ulike prosedyrer for hvordan saken registreres. I de aller fleste sakene fakturer vi forsikringsselskapet direkte.
Vi samarbeider med:

 

 

 

BEDRIFTSAVTALE:
Vi kan tilby bedriftsavtale.
Muskel- og skjelettlidelser utgjør nær halvparten av alt sykefravær i Norge. Med et godt behandlingstilbud vil sykefraværet reduseres og den ansatte få en bedre hverdag.  Ved å sikre en bedriftsavtale hos oss kan vi tilby følgende:

  • Rask tilgang til time for dine ansatte.
  • Rabatterte priser
  • Tilgang til vår treningssal for dine ansatte
  • Tilbud om gruppetrening
  • Foredrag om trening, livsstil og ergonomi