deltalogo17

    Deltaklinikken er en tverrfaglig klinikk med lege og kiropraktor som samarbeider om diagnostikk, behandling, opptrening og forebygging av smerter i muskel- og skjelettsystemet. Vi har lang klinisk erfaring og høy faglig kompetanse.

Med godt samarbeid mellom lege og kiropraktor tilstreber vi oss å finne rett diagnose for så å tilrettelegge behandling etter behov, alder, smerte og omfang.  Hos oss behandler vi hele individet og prøver i samarbeid med pasienten å finne årsak til plagene å ikke bare behandle symptomet.
Du trenger ingen henvisning fra lege for å få behandling hos kiropraktor.

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

Idrettsskader
Hodepine og migrene
Svimmelhet
Kjeveleddsplager
Nakke
Rygg eks. prolaps, akutt smerte, isjas, stenose
Skulderplager eks. betennelse, myalgier, smerter mellom skulderblad
Arm og hånd eks. tennisalbue, musearm, slitasjegikt
Brystsmerter
Hofte og bekken
Kneplager
Ankel og fot eks. smerter i akillessene, plantar fascitt, slitasjegikt
Behandling av spedbarn og barn
Dry needling

Vi bruker diagnostisk ultralyd og kan i tillegg tilby trykkbølgebehandling.

 

Tredje vaksinedose

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter skal tilbys en tredje dose koronavaksine. Dette er fordi de har dårligere respons på vaksiner enn andre. Sola kommune jobber med hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Informasjon vil bli lagt ut når dette er klart.

Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose – FHI

 

INFLUENSAVAKSINE 2021

Influensavaksinen er ventet rundt uke 43.  Følgende grupper er definert som prioriterte risikopasienter og vil få vaksinen dekket på egenandelstaket

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

VIKTIG INFO OM HVEM SOM KAN KOMME FYSISK TIL KONTORET: 

Det er viktig å unngå for mange mennesker samlet på et sted samtidig.

Barn under 16 år- pårørende kan kun bli med på timen når det er strengt nødvendig. Max en pårørende kan delta på timen.

Over 18 år- pårørende kan ikke være med, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Barn som ikke skal til legen, skal ikke bli med på legekontoret.

 

MUNNBIND?

Er du fullvaksinert eller har grønt koronasertifikat trenger du ikke å bruke munnbind. Er du derimot ikke vaksinert ber vi deg bruke munnbind når du kommer til oss.

Svar på blodprøver

Du vil få beskjed fra Dr. Netland dersom det kommer svar på blodprøver som er tatt som det er nødvendig å følge opp. Er alt fint vil du som hovedregel ikke få noen beskjed.

Avbestilt time?

For å unngå å måtte betale for en time man ikke kan møte på må en ringe eller sende mail innen 24 timer før timen . Om en vil endre timen sin på besøklegen.no er fristen 48 timer.